Har Har Shambhu Chords – Abhilipsa Panda | Easy Guitar Chords

Advertisement

Har Har Shambhu Chords – Abhilipsa Panda

Har Har Shambhu Chords by Abhilipsa Panda, Jeetu Sharma is new shiv song with music given by Traditional while Har Har Shambhu song lyrics are written by Jeetu Sharma. Chords Of Har Har Shambhu.

Har Har Shambhu Guitar Chords

 

F#m
Har Har shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)

D                 E
Shiv mahadeva

F#m
shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)

D                 E
Shiv mahadeva

                F#m
Har Har shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)

D                E
Shiv mahadeva

F#m                                                                      D
shambhu (shambhu) shambhu (shambhu) shivmahadeva

F#m                      D                E      F#m
Karpūra gauraṁ karuṇāvatāraṁ sansārsāram bhujagendrahāram

F#m                        D            E          F#m              D                    E
Karpūra gauraṁ karuṇāvatāraṁ sansārsāram bhujagendrahāram

F#m                  D              E         F#m                   D          E     
sadāvasantaṁ hṛdayāravinde bhavaṁ bhavānīsahitaṁ namāmi

F#m                  D              E         F#m                   D            E
sadāvasantaṁ hṛdayāravinde bhavaṁ bhavānīsahitaṁ namāmi

F#m
Har Har shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)

D                 E
Shiv mahadeva

F#m
shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)

D                 E
Shiv mahadeva

                F#m
Har Har shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)

D                E
Shiv mahadeva

F#m                                                                      D
shambhu (shambhu) shambhu (shambhu) shivmahadeva

F#m                            D            E
Sananda maananda dhabane basantam

F#m                      D              E5
ananda kandam hrita paapa brindam
F#m                            D            E
Sananda maananda dhabane basantam

F#m                      D                 E
ananda kandam hrita paapa brindam-.

F#m                         D           E
Varanshi naatham ma ma natham
F#m                      E     D     E
sri biswanatham saranam prapade
F#m                         D           E
Varanshi naatham ma ma natham

F#m                         D           E
sri biswanatham saranam prapade

                F#m           D               E
Har Har shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)

F#m                 E
Shiv mahadeva

D                                    E
shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)

F#m
Shiv mahadeva

                D                                   E
Har Har shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)

F#m
Shiv mahadeva

D                                      E                                  D
shambhu (shambhu) shambhu (shambhu) shivmahadeva

F#m                 D             E          F#m
Abantikayam bihitabatarang muktipradanaya cha sajjannaam

F#m                 D            E          F#m                       D             E
Abantikayam bihitabatarang muktipradanaya cha sajjannaam

F#m                 D             E              F#m                            D       E
Akaalmrityu parirakshanrtham bande mahakaalam mahasuresham

F#m                 D             E             F#m                           D       E
Akaalmrityu parirakshanrtham bande mahakaalam mahasuresham

F#m
Har Har shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)

D                 E
Shiv mahadeva

F#m
shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)

D                 E
Shiv mahadeva

                F#m
Har Har shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)

D                E
Shiv mahadeva

F#m                                                                      D
shambhu (shambhu) shambhu (shambhu) shivmahadeva

F#m                         D      E
Nagendra haraya Trilochanaya,

F#m                       E                 E5
Basmanga ragaya maheswaraya
F#m                         D     E
Nagendra haraya Trilochanaya,

F#m                         D       E
Basmanga ragaya maheswaraya

F#m                          D           E
Nithyaya shudhaya digambaraya,

F#m                          D        E
Tasmai ‘Na’karaya namashivaya

F#m                          D           E
Nithyaya shudhaya digambaraya,

F#m                          D        E
Tasmai ‘Na’karaya namashivaya

F#m
Har Har shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)
D                 E
Shiv mahadeva
F#m
shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)
D                 E
Shiv mahadeva
      F#m
Har Har shambhu (shambhu) shambhu (shambhu)

Chords Of Har Har Shambhu
Thanks For Visit Gchord.in

Leave a Reply

%d bloggers like this: